Významy našich jmen:Osobní stránka na adrese: barborka2.freepage.cz

Významy našich jmen

Agáta

Původ: řecký
Význam jména: Toto jméno vychází z řeckého agathon (respektive v ženském případě agathé), znamená "laskavá, dobrá".

 Sára

Původ: hebrejský
Význam jména: Biblické jméno hebrejského původu, znamená "kněžna, vznešená".

Michal

Původ: hebrejský
Význam jména: Biblické jméno vycházející z hebrejského Mi-cha-él. V překladu znamená "(kdo je) jako Bůh" nebo "podobný Bohu".

 Martin

Původ: latinský
Význam jména: Latinské slovo Martinus je přídavným jménem k Mars, což je jméno římského boha války. Význam jména je tedy "martovský, Martův", přeneseně "zasvěcený bohu Martovi" nebo "bojovník".

Filip

Původ: řecký
Význam jména: Toto jméno je složeno z řeckých slov philos a hippos a jeho význam je tedy "milovník koní".

Matyáš

Původ: hebrejský
Význam jména: Toto jméno má původ v hebrejském Mattyth Jáh(u) "dar boha Jehovu", zkráceně Mattyjah.

Veronika

Původ: řecký
Význam jména: Původní řecká podoba jména byla Phereniké (případně Bereniké). První složka jména fere má základ ve slovesu ferein "nést", druhá část níke znamená "vítězství". Význam jména je tedy "nositelka vítězství, přinášející vítězství". Jiný výklad se odvolává k latinskému vera iconica, což znamená "pravý obraz".

Antonín

Původ: latinský
Význam jména: Toto jméno vychází z latinského Antoninus, což znamená "k Antoniovi (Antoniům) patřící". Antonius bylo jméno římského šlechtického rodu. Ovšem původní význam latinského ante je "před", význam jména tedy bývá někdy uváděn jako "přední, čelný".

Václav

Původ: slovanský
Význam jména: Toto jméno je novější variantou staročeského jména Veceslav, které má význam "více slavný".

Tomáš

Původ: syrský/aramejský
Význam jména: Základem je syrské/aramejské Tómá (případně Teómá), které v překladu znamená "dvojče, blíženec".

Petr

Původ: řecký
Význam jména: Jméno pochází z řeckého slova pétrá - "skála". Někdy se udává také jako překlad aramejského jména Kéfas, Kepfa, což ovšem opět znamená "skála". Význam tedy je "skála", "skálopevný" nebo "muž pevný jako skála".

Ondřej

Původ: řecký
Význam jména: Česká podoba řeckého jména Andreas, které vychází ze slova andréios "mužný, statný, odvážný".

Karin

Původ: řecký/italský
Význam jména: Jméno vzniklo nezávisle na sobě jako severská (švédská) domácká zkrácenina řeckého jména Kateřina, což znamená "čistá, cudná, neposkrvněná", a italského Carina, s významem "hezká".

Milada

Původ: staročeský
Význam jména: Novější varianta staročeských ženských jmen Mlada a Mladena, znamenajících "mladá".

 Anna

Původ: hebrejský
Význam jména: Základem je hebrejské slovo channá(h) "milost, smilovat se". Význam jména je tedy "milostivá, milá, líbezná".

 Barbora

Původ: řecký
Význam jména: Toto jméno má základ v řeckém barbaros, které se překládá jako "cizinec, kterému není rozumět", význam jména je tedy "brbla, brepta". Od stejného základu (barbaros) je odvozeno také naše slovo barbar.

 

Vladimír
Druh jména: mužské
Domácké podoby: Vláďa, Vlaďka, Vládík, Vládíček, Vladko, Míra, Vlado
Původ: slovanský
Význam: vládce míru (světa), velký vládce
Používá se: velmi oblíbené
Jmeniny: 23. května
Zajímavost: Toto jméno je velmi rozšířené především ve slovanském světě. A není divu, vždyť znamená, že jeho nositel je "velký svou mocí".