Projekty 3. třída:Osobní stránka na adrese: barborka2.freepage.cz

Projekty 3. třída

1.Třídní kalendář
2. Vítání svatého Martina
3. Zdravý životní styl
4. Voda
30. září - projekt "Třídní kalendář"
anotace projektu: prohloubení učiva o čase, časové pojmy, jednotky času, časová
osa, významné dny a svátky, události, roční období
průběh projektu: prvouka: popíše a rozdělí časové údaje, vyjmenuje významné
události, orientace v časových údajích
produkt projektu: třídní kalendář (bude vytvořeno)
hodnocení: diskuse všech o všem, příznivé hodnocení projektu

10. listopadu - projekt "Vítání svatého Martina"
anotace projektu: seznámení s legendou o svatém Martinovi, práce s textem,
čtení s porozuměním
průběh projektu: český jazyk, prvouka - pranostiky, čtení, rozbor pranostik
a přísloví
český jazyk, prvouka - společná četba o svatém Martinovi
- rozbor příběhu
výtvarná výchova - kresba svatého Martina
TV chvilka - husí závody
literatura- doplň přísloví
hudební výchova - zpěv písně o svatém Martinovi (Orffovy n.)
český jazyk - doplň vše, co chybí
praktické činnosti - soutěž o nejhezčí svatomartinskou husu
matematika - vypočítej domečkové příklady, poznej správné
přísloví
TV chvilka - začaly padat sněhové vločky - házení
praktické činnosti - lampiony
produkt projektu: lampiony, beseda o vzniku legendy, výstava obrázků
hodnocení: Vašík - Líbilo se mi, jak jsme se koulovali, a taky jak jsme zpívali. Ještě se mi líbila ochutnávka. Nelíbilo se mi, jak jsme dělali kachny.
Ondra - Vše se mi líbilo, až na jedno - koulování, protože byl moc malý prostor, ale zase se mi hodně líbila poslední hodina - lampiony. Sárka B. - Nelíbil se mi příkladový domeček, jinak vše ano. Mili - líbilo se mi, že jsme si mohli vybrat skupinu, nelíbilo se mi koulování a líbily se mi ty chaloupky, kachny a skupinové práce. Sárka S. - líbilo se mi, že jsme dělali to koulování a skupinové práce, také ten obrázek, zpívání písně Svatého Martina, a také ten domeček na vybarvování. Míša - bylo všechno super, ty lampiony mne bavily. Filda S. - Líbilo se mi všechno, kromě toho, jak byl ten obrázek svatého Martina ošklivě vytisknutý, a také, že toho pečiva na ochutnávku bylo tak málo. Marťa - Všechno bylo dobrý a líbila se mi matematika. Prostě všechno dobrý. Agátka - líbilo se mi, že jsme si mohli vybrat, kam chceme sedět, také se mi líbily různé skupinové práce, líbilo se mi, že jsme si povídali o svatém Martinovi. Karinka - Mně se líbilo na projektu "Vítání svatého Martina" vyrábění lampiónků a vymalovávání obrázku svatého Martina. Nelíbilo se mi zdlouhavé vyprávění o svatém Martinovi.

15. února - projekt "Zdravý životní styl"
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – PROJEKT PRO 3.TŘÍDU
Anotace projektu: povědomost o zdravých / nezdravých potravinách, upevnění správných zásad stravování, špatné a dobré stravovací návyky
Forma realizace: jednodenní projekt
Doporučený ročník: 3.ročník
Časový rámec:4 vyučovací jednotky
Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Jazyk a jazyková komunikace
Matematika a její aplikace
Člověk a svět práce
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Motivace: ochutnávka různých potravin, jejich určování a zařazování
Mapování a třídění: diskutuje o zdraví, o zdravých a škodlivých potravinách, vyjadřuje své myšlenky a názory k danému tématu, vybírá vhodné způsoby
a metody práce, uplatňuje možnosti zdravých stravovacích návyků, vybírá a řadí
do souvislostí informace z různých zdrojů a pomůcek ( potravin ) podporuje svůj vztah ke správnému a zdravému stravování, životního stylu, účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel ve skupině
Řešení: vytvoří zdravý pokrm, definuje základní a zásadní rozdíly mezi zdravou / nezdravou stravou, vyvodí problémy, které vycházejí z nezdravé výživy, objasní důvody, proč se stravovat zdravě
Pomůcky : potraviny, příbory, nádobí, balicí papír, připravené texty, psací potřeby
Produkt projektu: zdravé jídlo
Použité metody : skupinová, individuální, frontální
Reflexe: hodnotící formulář a diskuze

POSTUP PROJEKTU ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

1) Ochutnávka různých potravin ( ovoce, zelenina, pečivo, sladkosti,.)
- žáci poznávají, zařazují, rozřazují
- např. žák ochutná kulatou malvici
- určení : jablko – ovoce – zdravá potravina

2) Myšlenková mapa
- téma : co všechno ovlivňuje naše zdraví
- žáci pracují ve 4 skupinách
- po vypracování společně vybereme 3 až 5 nejdůležitějších hodnot,
které pozitivně ovlivňují naše zdraví

3) Pyramida zdravých potravin + desatero správné výživy
- rozbor, proč tomu tak asi je

4) Anketa – jídelníček

5) Skládání rozstříhaného obrázku
- téma : potraviny zdravé / nezdravé

6) Citáty a přísloví
- žáci se zamýšlí nad jednotlivým obsahem a vyvozují závěry
- společná skupinová práce

7) Přiřazování zdravých a škodlivých potravin
- na tabuli
- soutěž pro ucelená 2 družstva

8) Matematika
– tajenkové příklady, jejichž vyluštění musí děti splnit

9) Potravinový kvíz
- soutěž pro skupiny

11) Příprava pokrmu - skupinová práce pro 4 týmy, žáci mají za úkol vytvořit zdravé jídlo

Hodnocení projektu:
1) Co jsem se z projektu dozvěděl (a) zajímavého?
Toník: že jsem poprvé za život dokázal tak hezké věci
Filda Beneš: já jsem se dozvěděl hodně informací
Karinka: já jsem se dozvěděla, že Filda není kuchyňský elegant
Péťa: v Týnci jsme to nedělali
Milča: já jsem se dozvěděla, že Filda není kuchyňský typ
Sárka B.: že paní učitelkanám řekla, že jsme zkušení ve vaření
Agi: co máme jíst
Vláďa: co mám jíst a co nejíst
Verča: že i zdravý je tvaroh
Míša: že knedlíky nepatří do zeleniny
Filík Ch.: všechno
Ondra: jak jíst zdravě
Sárka S.: dozvěděla jsem se, že jsem se mohla naučit hru sirkové hlavolamy

2) V čem jsem své skupině byl (a) užitečná a co mi šlo dobře?
Sárka S.: šlo mi dobře dělat jednohubky
Ondra: skoro všechno
Filík Ch.: zdobení talíře ovocem
Míša: nic
Verča: v krájení
Vláďa: radil jsem, a myslím, že jsem byl užitečný
Agi: nápady a spolupráce
Sárka B.: vařit
Milča: dobře mi šlo krájet na prkýnku
Péťa: dobřemi šly sirkové hlavolamy
Karinka: krájení a chystání na talíře
Filda B. : mně šly dobře sirkové hlavolamy
Filda S.: skoro vším
Toník: nejlíp jsem byl užitečný ve zpracování jídel

3) co se mi na projektu líbilo a proč?
Toník: pracování s jídlem, protože mi to šlo
Filda S.: líbily se mi sirkové hlavolamy, protože, no, prostě se mi líbily
Filda B.: líbilo se mi, jak jsme na závěr vařili, protože jsme se pobavili
Karinka: na projektu se mi líbilo, že jsem si mohla sednout s mojí kámoškou,
a že jsme se mohly radit
Péťa: sirkové hlavolamy
Milča: líbily se mi sirkové hlavolamy, protože byly hodně na přemýšlení
Sárka B.: vaření, protože jsem mohla ochutnávat a mohli jsme prostě připravovat jídla
Agi: že se paní učitelka snažila a byl to nejlepší projekt
Vláďa: ochutnávání
Verča: jak jsme ve skupině pracovali
Míša: ochutnávání
Ondra: všechno
Filík Ch.: přidávání sirek do hlavolamů
Sárka S.: mně se líbilo, že jsme mohli dělat jednohubky a sirkové hlavolamy

4) co se mi na projektu nelíbilo a proč?
Sárka S.: mně se líbilo, že jsme dělali ty jednohubky a udělali jsme z nich kytičku
Ondra: nic se mi nelíbilo
Filík Ch.: nic
Míša: líbilo se mi všechno
Verča: líbilo se mi vše
Vláďa: že Toník nám bral věci
Agi: nemám ráda matematiku, a tak se mmi nelíbilo, jak jsme měli poznat naše jména
Sárka B.: sirkové hlavolamy
Milča: nic
Péťa: nelíbilo se mi, že jsem nemohl pracovat
Karinka: nic
Filda B.:nic
Filda S.:nic, vše bylo O.K.
Toník: vše se mi líbilo

5) co bych příště změnil (a)?
Toník: lepší spolupráci ve skupině
Filda S.: spolupráci ve skupině a naslouchání druhým
Filda B.: nic
Karinka: bylo to dokonalé
Péťa: že bych pracoval
Milča: bylo to dokonalé
Sárka B.: abychom neměli sirkové hlavolamy
Agi: aby nám zůstaly ty skupiny!
Vláďa: nicVerča: nic
Míša: nic
Filík Ch.: nic
Ondra: nic bych neměnil
Sárka S.: nic

4. dubna - projekt "Voda"
VODA - projekt pro 3.třídu
Anotace projektu: význam a důležitost vody v životě člověka, skupenství vody,
podoba a koloběh
Forma realizace: jednodenní projekt
Doporučený ročník: 3. ročník
Časový rámec: 4 vyučovací jednotky vcelku
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Jazyk a jazyková komunikace
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Průžezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
Motivace: pohádky (Velká vodnická pohádka)
Mapování a třídění: provádí různé pokusy s vodou, vyvozuje z nich závěry,
samostatně pozoruje, podílí se na pravidlech ve skupině,
určuje vlastnosti u různých skupenství vody, popíše změnyvodyv
jednotlivých ročních obodobích, diskutuje o nezbytnosti vody
v životě člověka, shrnuje informace o užitečnosti a nebezpečí
vody v životě člověka
Řešení: definuje zásadní význam vody pro život člověka, popíše užitek / nebezpečí
vody, rozezná skupenství vody, experimentuje, zkoumá, hodnotí, prezentuje
Pomůcky:balicí papíry, nádoby na vodu, celofán, psací a výtvarné potřeby, lepidla,
mapa ČR a Evropy, kytara, zpěvníky, lžičky, papíry, krepový papír, kalendář
Produkt projektu: beseda, diskuse, pokus, obrázek
Použité metody: skupinová, frontální, individuální, volné psaní
Reflexe:diskuse, popíše pocity a získané informace z projektu, hodnotící list

POSTUP PROJEKTU – VODA
- družstva / žáci si vytáhnou kartičky s názvy pití
- džus, kako, voda, čaj

1) Myšlenková mapa – 4 skupiny

2) Dvojice – napiš, kde všude se můžeš setkat s vodou

3) Pokus = koloběh vody
( hrnec s teplou vodou, zakrytý celofánem )

4) TV chvilka – přenášení vody

5) Skupinové otázky ( viz papír )

6) Tvorba básní na dané slovo
a) duha b) pára c) mrak d) déšť / kapky

7) VV chvilka - malování
- kresba, modelování živočichů žijících ve vidě
- následná výstava ( modelína ) + nalepení obrázků na balicí papír
s podkladem modrého krepáku

8) Napiš správný název formy vody k daným obrázkům

9) Práce s mapou ( skupinová )
- vyhledávají názvy řek, rybníků, moří, oceánů

10) HV chvilka – písně
např. : Prší, prší
Rybička maličká
- a jiné lidové písně

Hodnocení projektu:
1) Co zajímavého jsi doplnil během dnešního dne v projektu "Voda"?
Filda S. - moře a rybníky
Máťa - když jsme doplňovali věci z kalendáře, doplnil jsem něco
Toník - řeky v hledání a psaní
Filda B. - seřadil bych jinak skupiny
Péťa - jak jsme psaly ty věty
Tom - tohleto hodnocení
Milča - nejvíc se mi líbilo vyhledávání v mapách
Verča - malování chobotnice
Míša - doplňovačka jmen
Agi - v kalendáři je to fakt zábavné a zajímavé
Sárka B. - rybu
Vašík - líbilo se mi, když jsme byli v družstvech a nosili vodu do sklenic
Marťa - líbilo se mi vystřihování ryb
Anička - udělala jsem skálu do "Života ve vodě"
Ondra - řeky
Filík Ch. - básničku

2) Líbilo se tipracovat společně na projektu? A proč?
Filda S. - ano, protože jsmese mohli poradit
Máťa - dobře jsme si radili, a proto máme všechno dobře
Toník - nelíbilose mi to, protože skoro vše dělal Filda S.
Filda B. - ano, protože se mi líbilo vyhledávání v mapě
Péťa - protože žák hezky vyhledával v mapě
Tom - ano, byli tady mí kamarádi
Milča - líbilo se mi to, protože mě to bavilo, jenom někteří málo pracovali
Verča - líbilo se mi to, jak jsme pracovali ve skupině
Míša - Filip Chromý, Marťa a Ondra mi hodně pomáhali
Agi - jsou to dobří žáci
Sárka B. - líbilo se mi to, radili jsme se, když jsem něco nevěděla a nehádali jsme
se
Vašík - ano, protože jsme spolu spolupracovali
Marťa - Ondra moc dobře pomáhal a Míšovi děkuji za to, že půjčoval tužky
Anička - ano, mohla jsem radit s básničkou
Ondra - ano, líbilo se mi uspořádání otázek
Filík Ch. - ano, dobře se mi pracovalo

3) Co bys mohl udělat příště jinak?
Filda S. - nic
Máťa - nic
Toník - vybrat si jinou skupinu
Filda B. - nic
Péťa - mohl bych si příště změnit skupinu
Tom - chobotnici
Milča - příště bych si určitě vybrala jinou skupinu, taky bych chtěla vyhledávat a ne
pořád psát
Verča - více času na mořský svět
Míša - no já nic, líbilo se mi všechno
Agi - víc těch koleček se lžičkou
Sárka B. - nevím
Vašík - že bych udělal jinak skupiny
Marťa - udělal by jsem líp sasanky
Anička - mohla bych vyhledat víc řek
Ondra - nic
Filík Ch. - vzít si penál

4) Myslíš si, že je voda pro život nezbytná? A proč?
Filda S. - bez vody bychom nežili a je hodně důležitá
Máťa - abychom žili,potřebujeme vodu, bez ní bychom umřeli
Toník - bez ní není život
Filda B. - ano, protože bychom bez ní nežili
Péťa - voda je důležitá
Tom - ano, bez ní bychom nepřežili
Milča - určitě je, mytí, hygiena, pití, splachování, prostě hodně
Verča - ne, nemyslím
Míša - voda je důležitá
Agi - ano, je pro všechny
Sárka B. - abychom mohli pít a prostě nevím
Vašík - protože bychom nepřežili a bez vody vydržíme 3 dny
Marťa - protože jinak by nebyl život
Anička - ano, potřebuji ji,jinak bych po 3 dnech zemřela, musíme denně pít
Ondra - ano, jinak vymřou zvířata,lidi,rostliny
Filík Ch. - ano, bez vody bychom přežili 3 dnya jsme z ní tvořeni