Kroužky:Osobní stránka na adrese: barborka2.freepage.cz

Kroužky

Kroužky
 
Stolní tenis 3. - 5. tř.   pátek 13:30 - 14:15 hod. pí.uč.Šestáková
Sportovní hry 3. - 5.tř.  středa 14:00 - 15:00 hod. pí.uč.Šestáková
Turistický kroužek   6x do roka o víkendu  pí.uč. Vítová a Timová
Literární kroužek pro I.st.  pondělí 13:00 - 14:00  pí.uč.Budilová
Výtvarný kroužek pro I.st.  středa  13:00 - 14:00 hod. pí.uč.Valentová
Informatika pro rodiče   čtvrtek 16:00 hod   p.uč.Pošta
Keramika  úterý 1 x za 14 dní I.sk. 13:00 - 14:30 hod. pí.uč.Valentová
Keramika úterý 1 x za 14 dní II.sk. 14:30 - 16:00 hod. pí.uč.Valentová
Hry v matematice 1. - 3.tř. středa 12:15 - 13:00 hod. pí.uč.Jiráková
Hry v matematice 3. - 5.tř. pátek 12:30 - 13:15 hod. pí.uč.Jiráková
Zdravotnický kroužek   I.st. úterý  15:00 - 15:45 hod.   pí.uč. Kučerová
 
Činnost všech kroužků byla zahájena v týdnu od 12.9.2011.
                                tř.uč. Bára Valentová